Veel gestelde vragen

Algemene informatie en veel gestelde vragen

Bekijk hier de algemene informatie over onze hotelkamers, check-out informatie, huisdieren, rookbeleid en andere veel gestelde vragen.

 

Privacy Policy

Privacy verklaring

Zo gaat Hotel de Heerlickheijd van Ermelo om met uw persoonlijke gegevens

Als hotel weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Onze contactgegevens:

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo
Staringlaan 1
3852 LA Ermelo
+31 341 56 85 85
dataprotectie@heerlickheijd.nl
www.heerlickheijdvanermelo.nl

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo, gevestigd aan Staringlaan 1 3852 LA Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via de app VirtuaGym voor onze fitness
– Bankrekeningnummer
– Gezondheid: allergieën, dieetwensen of rolstoelgebruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
Indien u zelf gezondheidsgegevens aan ons afgeeft, zoals dieetwensen, allergieën of het gebruik van een rolstoel, zullen wij deze gegevens verwerken in uw reservering. Wij kunnen deze gegevens opslaan voor toekomstige reserveringen.
– kredietwaardigheidscheck
Bij Hotel de Heerlickheijd van Ermelo is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en 
onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dataprotectie@heerlickheijd.nl , dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN) van personeel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hotel de Heerlickheijd van Ermelo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hotel de Heerlickheijd van Ermelo volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Hotel de Heerlickheijd van Ermelo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel de Heerlickheijd van Ermelo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel de Heerlickheijd van Ermelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel de Heerlickheijd van Ermelo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Verzoek tot inzage

Zo kunt u de gegevens die bij ons bekend zijn opvragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel de Heerlickheijd van Ermelo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dataprotectie@heerlickheijd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Hotel de Heerlickheijd van Ermelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:  dataprotectie@heerlickheijd.nl

Download aanvraagformulier gegevensinzage

Routebeschrijving en Openbaar Vervoer

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo is uitstekend bereikbaar per auto (slechts een paar minuten vanaf de A28) of per openbaar vervoer.

Bereikbaarheid Hotel de Heerlickheijd van Ermelo met het openbaar vervoer

Zowel vanuit de richting Zwolle als vanuit de richting Amersfoort stopt er twee keer per uur een stoptrein op station Ermelo.
Vanaf het station is het ca. 30 minuten lopen naar het hotel.
Wilt u niet lopen, dan brengt bus 205 u tot vlakbij het hotel. Vanaf deze bushalte is het ca. 5 minuten lopen richting het hotel.

Bereikbaarheid per auto

Vanuit het noorden
De A28 van Zwolle naar Amersfoort, afrit 12 nemen, onderaan de afrit linksaf slaan, de N303 richting Ermelo.
Bij de 4e rotonde linksaf slaan en borden volgen.

Vanuit het westen
De A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bij Amersfoort de A28 richting Zwolle, afrit 12 nemen, onderaan de afrit rechtsaf slaan, de N303 richting Ermelo. Bij de 4e rotonde linksaf slaan en borden volgen.

De A12 Den Haag – Utrecht, A27 Hilversum/Utrecht – Amersfoort, A28 Amersfoort – Zwolle, daarna beschrijving als boven.

Vanuit het oosten
De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort, de A28 Amersfoort richting Zwolle, afrit 12 nemen, onderaan de afrit rechtsaf slaan, de N303 richting Ermelo.
Bij de 4e rotonde linksaf en de borden volgen.

Vanuit het zuiden
De A2 van Utrecht naar Almere/Utrecht, de A28 Amersfoort richting Zwolle, afrit 12 nemen, onderaan de afrit rechtsaf slaan, de N303 richting Ermelo.
Bij de 4e rotonde linksaf en de borden volgen.

Babybedje en extra bed

Babybedje en extra bed hotel de Heerlickheijd van Ermelo Veluwe

Tijdens uw hotelverblijf in de Heerlickheijd kunt u voor € 15 een babybedje huren per nacht en voor € 25 per nacht een extra bed op de kamer boeken.

Elektrische fietsen – elektrische auto

Oplaadpunt elektrische fietsen – elektrische auto in Ermelo

Op het parkeerterrein van de Heerlickheijd van Ermelo is er één oplaadpunt voor elektrische auto’s. Dit oplaadpunt is alleen te gebruiken met een stopcontact-stekker welke zelf meegenomen dient te worden. Voor elektrische fietsen is er in de afgesloten fietsenstalling ruimte om de accu van de fiets op te laden.

Lunchpakket of Picknickmand

Lunchpakket of Picknickmand

Voor onderweg of een fietsroute op de Veluwe kunt u een lunchpakket of picknickmand bestellen – graag 1 dag van te voren reserveren.

Lunchpakket € 13.50
Picknickmand € 17.50

Solarium € 7.50

Solarium

Bij het wellness center of beauty center bezoek kunt u ook gebruik maken van het solarium voor € 7.50 per keer

Credit Cards

Credit Card Hotel de Heerlickheijd van Ermelo op de Veluwe

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo accepteert de volgende Credit Cards:

 • American Express
 • Visacard
 • Euro/Mastercard

In het centrum van Ermelo (in de nabije omgeving van het hotel) bevinden zich diverse banken waar u contact geld kunt opnemen. In het hotel kunt u geen contact geld opnemen.

Roomservice

Roomservice Hotel de Heerlickheijd van Ermelo op de Veluwe

Wilt u extra genieten? Maak dan gebruik van onze roomservice.

Bij de receptie kunt u tot 20.00 uur uw wensen doorgeven. Per bestelling wordt er € 7,50 roomservicekosten in rekening gebracht.

Fietsverhuur

Fietsverhuur Hotel de Heerlickheijd van Ermelo op de Veluwe

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo biedt u de mogelijkheid om fietsen te huren. Fietshuur bedraagt € 12,50 per (standaard)fiets per dag. E-bikes zijn te huur voor € 25,00 per fiets per dag. (reserveren is noodzakelijk)

Tevens beschikt het hotel over een gesloten fietsenstalling. Hier kunt u uw eigen fietsen stallen en E-bikes kunnen hier opgeladen worden.

WIFI internet

WIFI internet Hotel de Heerlickheijd van Ermelo op de Veluwe

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo biedt gratis WIFI aan in het gehele hotel.

Voor een rustige werkplek kunt u plaats nemen in de business corner. Deze ruimte beschikt over een computer met printer. U kunt hier gratis gebruik van maken.

Parkeergelegenheid

Parkeergelegenheid Hotel de Heerlickheijd van Ermelo op de Veluwe

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo beschikt over een ruime parkeergelegenheid. Wij adviseren u geen waardevolle spullen in uw auto achter te laten. Het hotel is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan uw auto.

Rookbeleid

Rookbeleid Hotel de Heerlickheijd van Ermelo op de Veluwe

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo is een rookvrij hotel. Dit houdt in dat er zowel in de openbare ruimtes als op de kamers niet gerookt mag worden.
Bij constateren van roken in het hotel, brengen wij een boete van minimaal € 150,00 in rekening.

Huisdieren

Huisdieren welkom bij Hotel de Heerlickheijd van Ermelo

Huishoudelijk reglement voor onze hondengasten;

U bent samen met uw hond(en) van harte welkom in de Heerlickheijd van Ermelo. Er geldt hier echter wel een aantal regels. Wij vragen u deze regels goed door te nemen. Wij hebben hiervoor drie comfort kamers beschikbaar. Het verblijf van honden is alleen mogelijk op aanvraag, u kunt hiervoor contact opnemen met de receptie.

Maximum aantal honden per kamer:
Maximaal twee kleine honden (tot kniehoogte) zijn van harte welkom, tegen een vergoeding van € 15,00 per hond per nacht.

Hier zijn honden toegestaan:

 • Op de drie comfort kamers, mits ze niet blaffen als ze door hun baasje alleen worden gelaten. Het is overigens niet toegestaan uw hond op het bed te laten liggen. Gebeurt dit toch dan staat hier een vergoeding van € 35,00 tegenover, wegens chemische reiniging.
 • In het hotel, op het parkeerterrein, op het terras en in de tuinen dienen honden altijd aangelijnd te zijn.

In ons restaurant zijn honden helaas niet toegestaan.

Overige regels:

 • Het is niet toegestaan dat uw hond in en om het hotel zijn/haar behoefte doet. Als dit per ongeluk toch gebeurt, dient u dit zelf op te ruimen. Hiervoor zijn bij de receptie plastic zakjes verkrijgbaar. Wanneer u dit niet opruimt dan staat daar een vergoeding van € 25,00 tegenover.
 • Zorg ervoor dat uw hond niet alleen op de hotelkamer aanwezig is, wanneer deze wordt schoongemaakt. Het is het makkelijkste als u hierover even overlegt met de receptie of de housekeepingmedewerkers.

Wij wensen u en uw hond(en) een prettig verblijf toe in ons hotel!

Directie en medewerkers Heerlickheijd van Ermelo

Honden welkom - Hondvriendelijk Hotel op de Veluwe

Fitness

Fitness Heerlickheijd van Ermelo

U heeft met uw kamerpas vrije toegang tot de fitnessruimte. De fitnessruimte is dagelijks geopend van 07:00 uur tot 23:00 uur.

 

Ontbijt

Ontbijtbuffet Hotel de Heerlickheijd van Ermelo

 • Zaterdag en zondag serveren wij het ontbijt van 7.30 tot 11.00 uur.
 • Maandag t/m vrijdag serveren wij het ontbijt van 7.00 tot 10.00 uur.

In de meeste tarieven is het ontbijt inbegrepen. Wanneer u een prijs exclusief ontbijt boekt kunt u het ontbijt bijboeken a € 17.50 pp

Restaurant Brasserie de Gouverneur

Restaurant de Gouverneur (tafelreservering aan te bevelen!)

 • Aan de achterzijde van De Heerlickheijd van Ermelo ligt het sfeervolle Restaurant Brasserie De Gouverneur. Met z’n hoge plafonds, open keuken, antieke houten lambrisering, haardvuur én grote openslaande deuren naar het bordesterras, is het hier ouderwets genieten en lekker ontspannen!
 • Het imposante bordesterras (nr. 5 van de Nederlandse Terras Top 100 in 2012) kijkt uit over de klaterende vijverpartij met fonteinen, de fraaie aangelegde tuin en de uitgestrekte Veluwse bossen.
 • De lunch- en dinerkaart van de Brasserie is Frans georiënteerd, heeft o.a. wisselende seizoensgerechten en waar mogelijk gebruikt de keukenbrigade verse producten uit de directe omgeving. Uiteraard bent u in onze brasserie ook meer dan welkom voor een kopje koffie, een drankje, lichte snack of alleen stilletjes genieten van het fantastische uitzicht…!

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

Onze Brasserie ‘De Gouverneur’ is dagelijks voor u geopend. Dineren is mogelijk vanaf 17.00 uur, informeer bij de receptie voor de beschikbare dinertijden. De menukaart is te bezichtigen bij de ingang van de Brasserie en bij de receptie.

Wellness Faciliteiten

Wellness faciliteiten Hotel de Heerlickheijd van Ermelo op de Veluwe

 • Als hotelgast is het mogelijk om geheel gratis gebruik te maken van al onze Wellness faciliteiten.
 • Het zwembad, Finse sauna, Turks stoombad, whirlpool en het Fitness Center zijn dagelijks geopend van 7.00 tot 23.00 uur.
 • Met uw kamersleutel heeft u toegang tot al deze faciliteiten. Bij zowel het zwembad als de sauna zijn kleedruimtes en kluisjes aanwezig.
 • Alle onze Wellness faciliteiten bevinden zich in het souterrain van het hotel en zijn het makkelijkst te bereiken door de trap of lift naar beneden te nemen. Vanaf uw hotelkamer gaat u in de richting van de hotelkamers 183 of 283, aan deze zijde neemt
  u de trap of lift naar beneden. Indien uw kamer op de begane grond is gesitueerd, loopt u langs de receptie naar de lift aan de andere zijde van het hotel.
 • Badjassen en slippers zijn tegen betaling (€ 9,50 per set) aan de receptie verkrijgbaar.
 • Voor het gebruik van fitness en wellness faciliteiten dient u de handdoeken van de kamer mee te brengen. U kunt bij de receptie altijd schone handdoeken halen tegen betaling (€ 0,75 per handdoek).
 • Regels: in onze sauna is het dragen van kleding niet toegestaan, echter is dit in het zwembad juist verplicht.
Check in / Check out

Check in / Check Out Informatie Hotel de Heerlickheijd van Ermelo

Hotel de Heerlickheijd van Ermelo informatie over check-in en out tijden en late check-out mogelijkheden

 • De hotelkamers zijn vanaf 14.00 uur beschikbaar. Uiteraard kunt u voor dit tijdstip uw bagage bij ons stallen en al gebruik maken van de faciliteiten.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om op de dag van vertrek vóór 11.00 uur uw hotelkamer te verlaten. Uiteraard kunt u na 11.00 uur nog de gehele dag gebruik maken van alle faciliteiten.
 • Wilt u nog wat langer genieten van uw verblijf bij ons? Bespreek dit bij onze receptie. Een late check-out is op basis van beschikbaarheid en op meerkosten.
Babor Beauty Center Ermelo

Babor Beauty Center – Ermelo

Informatie over Babor Beauty Center in de Heerlickheijd van Ermelo op de Veluwe – openingstijden – behandelingen en zonnebank informatie

 • Ons zeer uitgebreide Babor Beauty Center bevindt zich in het souterrain van het hotel.
 • Alle behandelingen dienen vooraf te worden gereserveerd. Indien u een bepaalde behandeling wenst te reserveren, dan is dit rechtstreeks mogelijk bij de receptie van het Beauty Center.
 • Wij maken u er wel op attent op dat wij in het weekend beperkt beschikbaarheid hebben.
 • Openingstijden Beauty Center; zie pagina Beauty Center
 • De zonnebanken treft u voor de entree van het Beauty Center. Zonnebankmunten à € 7,50 zijn zowel bij het Beauty Center als bij de receptie te verkrijgen
 • Er is geen kapsalon in het beauty center
Kan ik mijn reservering nog annuleren?

Annuleringsvoorwaarden Hotel Heerlickheijd van Ermelo


Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Op deze overeenkomst zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Hierin zijn tevens de annulerings-, no-show- en (aan)betalingsvoorwaarden opgenomen.

Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies

Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten aan het horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen): 
Bij annulering:

Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%
Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 15%
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 35%
Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum 60%
Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum 85%
24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%

Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen).

Bij annulering voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant gehouden de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten worden bij annulering aan het horecabedrijf te betalen:

Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%
Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum 15%
Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 35%
Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 60%
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 85%
7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100%

Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank

 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

Indien een menu is overeengekomen:

Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0%
14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 75%

 

Indien geen menu is overeengekomen:

Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip 0%
48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%

Annulering andere horecaovereenkomsten

Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank en logies gelden de volgende percenta- ges van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navol- gende:

Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%
Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35%
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

 

Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 0%
Meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip 15%
Meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 35%
Meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip 60%
Meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip 85%
24 uur of minder voor bedoeld tijdstip 100%
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!